Algemeen

Een belangrijk middel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren zijn de sociale huurwoningen. Hierdoor krijgen mensen die het niet zo breed hebben een goede woning, dit tegen een betaalbare huurprijs én met woonzekerheid.

De  sociale huisvestingsmaatschappijen (of kortweg SHM’s) bouwen zelf sociale huurwoningen en verhuren ze met een langlopend contract en met een huurprijs gekoppeld aan het inkomen.

De sociale verhuurkantoren (of kortweg SVK’s) bieden ook sociale huurwoningen aan.

De SVK's bouwen niet, maar huren woningen en appartementen op de private huurwoningmarkt van een eigenaar-verhuurder. Er wordt een hoofdhuurcontract afgesloten waarbij het SVK de verantwoordelijkheid als huurder draagt.

Deze woningen kunnen dan verder verhuurd worden aan woonbehoeftige kandidaat-huurders via een onderhuurcontract. Het SVK zal hen verder ook helpen met het wonen en hen bijstaan in hun rechten en plichten.

Deze werkwijze slaat twee vliegen in één klap :

Het SVK biedt de eigenaar een aantal stevige garanties en neemt de praktische problemen van het verhuren op zich.

Woonbehoeftige kandidaat-huurders krijgen een kwalitatieve woning ter beschikking.