De SVK’ s onderhandelen met de eigenaar over een goede huurprijs en een degelijk huurcontract. Met de huur die de onderhuurder aan het SVK betaalt, betaalt het SVK op zijn beurt de eigenaar.

Daarom verwacht het SVK dat de onderhuurder de huurwoning als een goede huisvader beheert en zijn huurdersverplichtingen nakomt. Indien nodig, biedt het SVK hem hierin ondersteuning.

Opgelet: vanaf 1 november moet een huurder nadat hij één jaar een woning huurt van het SVK voldoen aan het minimumniveau Nederlands (dit kan ook bij de inschrijving al eenvoudig in orde gemaakt worden als u al voldoende Nederlands spreekt door bv een getuigschift van het school, attest uitgeschreven door OCMW of SVK).