Meer info rond de publiek-private samenwerking om nieuwbouw sociale woningen te realiseren en te verhuren aan het SVK is verzameld op deze pagina op de website van de VMSW.